top of page

ความไว้วางใจจากลูกค้า

ตามที่บริษัท เคเค สยาม จำกัด ได้ผลิต, จัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์หยอดเหรียญ ทั้งตู้น้ำหยอดเหรียญและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมานับสิบปิ และได้ให้บริการธุรกิจร้านสะดวกซักซึ่งต่อยอดมาจากธุรกิจหยอดเหรียญข้างต้น จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย เราจึงนำบางส่วนมาแสดง ดังนี้

1. ตู้น้ำหยอดเหรียญ

2. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

bottom of page